Fara v Loučimi (čp. 1)

Loučim - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Budova barokní fary z 2. poloviny 18. století.

Historie

Budova fary se nalézá v obci nedaleko kostela Narození Panny Marie. Přízemní objekt na podélném půdorysu má mansardovou střechu, nad kterou vystupují čtyři komíny. Vstupní průčelí je tříosé, pravoúhlý vchod je na střední ose. Objekt pochází z druhé poloviny 18. století a společně s nedalekým kostelem vytváří dominantu obce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara v Loučimi (čp. 1)Fara v Loučimi (čp. 1)