Kostel Narození Panny Marie v Loučimi

Loučim - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, rokoko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Gotická stavba z 2. čtvrtiny 14. století. V sousedství fara z 18. století.

Historie

Kostel v Loučimi byl původně gotickou stavbou, vznikl ve 2. čtvrtině 14. století. Hranolová věž byla přistavěna patrně v 16. století. Podle pověsti postavili kostel záhadní obři. Hlavní loď má křížovou klenbu sklenutou na středový pilíř. Na klenbě kněžiště se dochovaly fresky vytvářející iluzi hvězdné oblohy. V letech 1760 – 1770 proběhla rekonstrukce, z této doby pochází také většina zařízení interiéru, oltář je rokokový. Velká oprava kostela proběhla roku 1908.

Kostel byl poutním kostelem, k soše černé madony loučimské se váže řada verzí pověstí vyprávějících o husitských válkách a snaze zachránit místní madonu. Původní gotická socha měla být dle pověsti ukryta v Bavořích právě před husity. V pohraničním Neukirchenu je skutečně gotická socha patrně českého původu, slavná „husitská madona“, ke které směřovaly již od baroka procesí poutníků z Bavorska i z Čech. V Loučimi je kopie této sochy, kterou opatřil místní farář Gerl v 18. století při rekonstrukci kostela. Poutě na obou stranách hranice byly obnoveny po pádu železné opony.

Kolem kostela je hřbitov, kde je pohřben také básník Rudolf Mayer (1837 – 1875), spisovatel řazený do skupiny májovců (po bok např. Jana Nerudy). Márnice je možná původní kaplí sv. Kateřiny. Velké opravy kostela proběhly v letech 1995 – 98. U kostela stojí velká a pestře malovaná socha Jana Nepomuckého. Fara (čp. 1) s mansardovou střechou je barokní.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie v LoučimiKostel Narození Panny Marie v LoučimiKostel Narození Panny Marie v Loučimi