Mohylové pohřebiště u Chrastavic a Milavčí

Chrastavice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Místo nálezu tzv. milavečského vozíku.

Historie

Na katastru obce Chrastavice a částečně i sousední obce Milavče (Chrastavický les, Háj) se nachází mohylová pole z mladší doby bronzové. Jde o několik desítek mohyl, vysokých až 2 m a rozložených v několika skupinách. Většina mohyl byla již prozkoumána. Poprvé se o něj zajímali amatérští archeologové koncem 19. století. Patřili k nim místní učitelé i milavečský  farář Lang. Nejslavnějším objevem se roku 1883 stal vozík s nepohyblivými koly, který byl později nazván „milavečským vozíkem“. Lang a učitel Záhořík našli roku 1883 i řadu dalších předmětů, např. zbytky zbraní (meč, zlomek dýky, bronzové kování koženého pancíře) či keramiky. Objevili mohylu významného velmože s mohutnou kamennou vnitřní konstrukcí. Mohyla je vysoká 2,5 m a má průměr 15 m. Je součástí skupiny (celkem 12 mohyl) příslušníků bohatší společenské vrstvy. Objev tehdy nebyl dostatečně zdokumentován.  

Podle naleziště byla nazvána celá jedna kultura doby bronzové jako kultura milavečská. Tento termín zavedl až roku 1922 archeolog Jan Eisner. Z keramiky jsou pro ni typické amforovité zásobnice, koflíky či okříny. Patří do skupiny hornodunajských popelnicových polí. Další naleziště kladená do milavečské kultury jsou: Horní Metelsko, Plzeň – Nová Hospoda, Újezd u Svatého Kříže u Rokycan, Dýšina – Ejpovice, Štáhlavy – Žákava a Hořovice.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.