milavečský vozík

Chrastavice
Obec, kterou si kdysi oblíbila Božena Němcová. Na návsi smírčí kámen, za vsí v lese mohylové pohřebiště z doby bronzové přístupné po turistické značce.

Milavče
Místo známé z pověstí o sv. Vojtěchovi. Léčivý pramen Vojtěška na návsi. Nedaleko byl nalezen slavný milavečský vozík (mohyly z doby bronzové).

Mohylové pohřebiště u Chrastavic a Milavčí
Místo nálezu tzv. milavečského vozíku.