Nýrsko

Nýrsko - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Jedno z nejprůmyslovějších měst Klatovska bylo původně rozděleno na dvě části, Horní Nýrsko patřící k hradu Pajrek a Dolní Nýrsko připojené k bystřickému panství. V polovině 16. století pak obě části spojili Kocovští z Dobrše.  

http://www.sumavanet.cz/nyrsko/

Památky v oblasti

Fara v Nýrsku (čp. 1)

Fara v Nýrsku (čp. 1)
Nedaleko kostela sv. Tomáše se nachází krásná barokní fara se zdobenou fasádou a skutečně honosným štítem zdobeným obloučky.

Kostel sv. Tomáše v Nýrsku

Kostel sv. Tomáše v Nýrsku
Nýrský farní kostel, vystavěný nejpozději v polovině 14. století, sloužil jako důležitý obranný bod, do jehož opevněné věže se místní obyvatelé ukrývali v případě nebezpečí.  

Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku

Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku
Expozici o historii města, instalovanou v objektu bývalé radnice, doplňují různé tematické výstavy a stálá expozice o životě a díle významného právníka JUDr. Antonína rytíře Randy.

Pomník a hrob obětí okupace v Nýrsku

Pomník a hrob obětí okupace v Nýrsku
V jihovýchodní části nového nýrského hřbitova se nachází důležité místo paměti nýrských moderních dějin, pomník na hrobě obětí okupace.

Radnice v Nýrsku (čp. 81)

Radnice v Nýrsku (čp. 81)
Raně barokní měšťanský dům vystavěný za Koců z Dobrše sloužil jako vrchnostenský hostinec i továrna na prádlo.

Židovský hřbitov v Nýrsku

Židovský hřbitov v Nýrsku
V malém lesíku východně od Nýrska se nachází židovský hřbitov čítající na 350 náhrobků, z nichž nejstarší se hlásí do roku 1715.

Historie

Nýrsko vzniklo v průběhu 12. století v blízkosti obchodní stezky vedoucí z Čech do Bavorska, tato lukrativní poloha od počátku předurčovala význam tohoto sídla, které výrazně bohatlo právě z výběru cla a mýta na této stezce. Zpočátku Nýrsko patřilo královské komoře, Jan Lucemburský však roku 1327 svěřil výběr cla Petrovi z Rožmberka. Během 14. století se postupně konstituovaly dvě samostatné části, které již patřily šlechtickým majitelům. Horní Nýrsko vyrostlo v blízkosti opevněného kostela sv. Tomáše, který zřejmě plnil funkci útočiště v případě nebezpečí. Tato část byla zároveň příslušenství hradu Pajrek. Nedaleko se pak nacházelo Dolní Nýrsko patřící roku 1339 Sezemovi z Dolan, pánovi na Bystřici. Tato dvě oddělená sídla začala srůstat v jediné městečko v průběhu 15. století, kdy nezanedbatelné zisky z Nýrska přešly trvale na Rožmberky. V 16. století nejprve zakoupily obě Nýrska páni z Janovic a jejich definitivní spojení učinil Jan Koc z Dobrše roku 1558, jeho osobou se však také Nýrsko stalo definitivně celé součástí bystřického panství a v jeho správně zůstalo až do poloviny 19. století.

Město se nadále profilovalo jako významné obchodní centrum, před koncem 16. století vyprosili Kocovští pro Nýrsko právo dvou výročních a jednoho týdenního trhu, do městské pokladny směřovaly peníze z výběru cla za víno, pšenici, sladovnický ječmen a koně. Nýrsko i přesto, že nebylo centrem panství, postupně vzkvétalo, největší rozvoj přinesl nástup industrializace. V polovině 19. století zde sídlil okresní soud, v roce 1876 sem byla zavedena železnice. V průběhu dlouhého 19. století zde fungovala továrna na zápalky a prádlo, koželužna, parní pila, dva mlýny a brusírna skla. Ve 20. století pak byla ve městě zřízena proslulá Okula Nýrsko, zabývající se výrobou brýlové mechaniky a optiky, v 50. letech se zde otevřela tírna lnu, vyráběly se zde tavené sýry, přetrvával ale i dřevozpracující průmysl. Dnes Nýrsko láká především turisty díky své výhodné poloze v blízkosti Národního parku Šumava.   

Významné události

Bitva u Nýrska

Důležitým okamžikem středověkých dějin Nýrska, který je dodnes vzpomínán, je bitva u Nýrska, jež se uskutečnila v září roku 1467. V této pohnuté době, kdy se České země pozvolna vzpamatovávaly z husitských válek, se rozhořel spor mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem, oslabení českého krále využil papež, který proti českým kacířům opětovně vyhlásil křížovou výpravu. Právě této mezinárodně i vnitřně oslabené pozice zneužily pohraniční rody Degenbergů a Nothaftů, které již delší čas vedly spory s pány z Janovic a spolu s křižáky vtrhli do Čech. Racek Janovský z Pajreku dal dohromady početné vojsko spolu s měšťany z Klatov a Domažlic a střetl se s bavorským vojskem u Nýrska. V této důležité bitvě se mu podařilo křižáky porazit a vyhnat ze země. Mimoto ještě získal slušnou kořist a dvě tisícovky zajatců.

Významné osobnosti

Marco Antonio Gilmetti

1662-1730

Fotografie

Fara v Nýrsku (čp. 1)Kostel sv. Tomáše v NýrskuMuzeum Královského hvozdu v NýrskuPomník a hrob obětí okupace v NýrskuRadnice v Nýrsku (čp. 81)Židovský hřbitov v Nýrsku