Janovice nad Úhlavou

Janovice nad Úhlavou - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Po několik staletí rezidenční sídlo Janovských z Janovic se pyšnilo dnes již zaniklou vodní tvrzí. Koncem 17. století pak mělo posloužit jako majetkový základ pro nikdy nerealizované založení klatovského biskupství.

www.janovice.cz

Památky v oblasti

Kostel sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou

Kostel sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou
Raně gotický kostel dostal svou finální podobu po polovině 18. století, kdy byl barokně přestavěn.

Pomník na hrobu vězňů transportu smrti v Janovicích nad Úhlavou

Pomník na hrobu vězňů transportu smrti v Janovicích nad Úhlavou
Na janovickém hřbitově se nachází památník připomínající desítky obětí, které zemřely během transportu vězňů za druhé světové války.

Zřícenina hradu Janovice nad Úhlavou

Zřícenina hradu Janovice nad Úhlavou
Gotický hrad s mohutným vodním příkopem připomíná jen několik budov v předhradí. Pozůstatky hradního jádra totiž koncem 18. století zcela pohltil městský hřbitov. Neobvyklou blatnou rovinu si pro stavbu hradu vyhlídli před rokem 1290 páni z Janovic, kteří ...

Židovský hřbitov v Janovicích nad Úhlavou

Židovský hřbitov v Janovicích nad Úhlavou
Janovický židovský hřbitov byl založen v 18. století. Vedle cenných barokních a klasicistních náhrobků zde můžeme vidět i památník obětem holocaustu.  

Historie

Nedaleko od Klatov se na řece Úhlavě rozkládá město Janovice nad Úhlavou, jehož osudy jsou úzce provázány s rodem Janovských z Janovic, kteří si zde před koncem 13. století, z něhož máme o osadě vůbec první písemné zprávy, vybudovali rezidenční sídlo v podobě vodním příkopem obehnané středověké tvrze. Janovští pak byli zdejšími pány až do pozdního 17. století. Byť se město jako jedno z mála mohlo chlubit dlouhou kontinuální držbou jediným rodem, jeho osudy nebyly zdaleka idylické.

Již v roce 1327 Jan Lucemburský přiřkl město vlivnému Petrovi z Rožmberka, avšak Janovští záhy získali svůj majetek zpět a naopak se zasloužili o pozdvižení Janovic na městečko. Po husitských válkách se místním pánem stal Heřman Janovský z Janovic, bezpochyby velmi kontroverzní osobnost. Heřman si totiž dokázal znepřátelit široké okolí včetně krále. Vedl války se sousedními Bavory a jeho spory s českým králem se dostaly až před zemský soud. Počátkem 16. století se ale Heřmanovi podařilo s Vladislavem Jagellonským opět usmířit a pro Janovice získat důležitá městská práva, král totiž městu povolil týdenní čtvrteční trh a zároveň i dva trhy výroční. Již o rok později se však spor s českým králem opět rozhořel a město dokonce oblehla Vladislavova vojska.

Na počátku 16. století se navíc městečka na krátkou dobu zmocnil nechvalně známý loupeživý rytíř Petr Suda z Řenče, ten svou pozornost ovšem soustředil především na své nejbližší okolí, takže okolní městečka nakonec sestavila vlastní vojsko a janovickou tvrz oblehla, vypálila a pobořila. Následně se však situace uklidnila a Ludvík Jagellonský městu potvrdil ztracené výsady, Heřman při té příležitosti místní obdaroval jasně vymezeným právním postavením v podobě svodu klatovského práva a zároveň i svobodným kšaftováním.

Důležitým mezníkem byl rok 1674, kdy Janovští svůj majetek prodali pražskému arcibiskupovi, který toto panství předpokládal využít jako hospodářské zázemí pro potřeby budoucího klatovského biskupství. Tento ambiciózní záměr však ztroskotal na nezájmu Klatovanů. O několik let později tak statky skoupil Vilém Albrecht Kolovrat-Krakovský. S jeho osobou však Janovice definitivně ztratily statut samostatného správního celku a poklesly na úroveň jedné z částí dešenického a posléze bystřického panství. Poslední vzpomínka na šlechtický rod Janovských z Janovic zanikla v 19. století, kdy rada vykoupila tvrziště a na něm zřídila hřbitov. Tou dobou vzkvétající město obývalo 1260 obyvatel ve 174 domech, dnes jich tu žije přes dvě tisícovky. Převážně zemědělský ráz si Janovice uchovaly až do moderní doby. Ve 2. polovině 20. století se pak město proslavilo především díky největším a nejmodernějším kasárnám v Čechách, tato tradice však skončila v roce 2004, kdy vláda rozhodla o jejich uzavření.  

Významné pověsti

Kdo seje olovo, sklízí zlato

Vypráví se, že v době, kdy Janovice držel Smil Zdebor Janovský z Janovic se tu děly vskutku podivné věci. Přelom 16. a 17. století je dodnes považován za zlatou éru české alchymie. Avšak prapodivné chemické pokusy se neprováděly jen na dvoře Rudolfa II., nýbrž i na janovické tvrzi. Smil Zdebor byl totiž velmi horlivý zastánce této „ďábelské“ vědy a podobně jako Rudolf II. i on toužil především po zlatě. Ve svých pokusech byl prý překvapivě úspěšný, neboť se mu na místních polích podařilo vypěstovat zlato. Vyséval údajně olověná semena, jež zaléval speciálním elixírem. Tímto způsobem vypěstoval rostlinky podobné bramborám, jejichž hlízy však byly z ryzího zlata.  

Významné události

Obléhání Janovic za Petra Sudy z Řenče

V první polovině 16. století se Janovští z Janovic zapletli do dlouhých sporů s králem i šlechtou, kdy se domáhali vysoké částky za údajné střežení zemské hranice. Janovští na svou stranu získali některá města a dokonce i král Vladislav byl nakloněn tomu, aby se celý spor smírně urovnal. Neustále nespokojení Janovští, ale nehodlali přistupovat na jakýkoli kompromis, a tak nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu nakonec poslal na odbojného Heřmana z Janovic vojsko. Ten však zbaběle utekl do Bavorska a v Janovicích zanechal celou svou rodinu.

V této době se tak na Janovicích usadil další padouch, kterým nebyl nikdo jiný než proslulý loupeživý rytíř Petr Suda z Řenče. Nebylo jediného zemského sněmu, na kterém by si česká města na Sudu nestěžovala, že okrádá svobodné měšťany na královských cestách. Když se ale zdálo, že sněm jejich stížnosti nebere na vědomí, rozhodla se města vzít řešení do svých vlastních rukou a v Praze roku 1520 se zástupci jednotlivých měst umluvili, že společně vytáhnou proti Sudovi. Vojsko cestou k hradu vypálilo několik tvrzí a 4. listopadu 1520 obklíčilo Janovice. Zatímco Sudův švagr Aleš ze Sobětic psal českým pánům o pomoc, Sudovi se podařilo z Janovic uprchnout. 23. listopadu 1520 měšťanské vojsko Janovice konečně dobylo a hrad pobořilo a vypálilo. Mezitím se ale na Sudovu stranu přiklonil i Ladislav ze Šternberka a stavy požádaly, aby o Sudově osudu rozhodl český král. Konflikt byl nakonec urovnán až o tři roky později, kdy Ludvík Jagellonský potrestal Sudu pouze ztrátou Janovic a Veselí, přičemž Janovice vrátil zpět pánům z Janovic.

Významné osobnosti

Petr Suda z Řenče

1481-1532

Fotografie

Janovice nad ÚhlavouKostel sv. Jana Křtitele v Janovicích nad ÚhlavouPomník na hrobu vězňů transportu smrti v Janovicích nad ÚhlavouZřícenina hradu Janovice nad ÚhlavouŽidovský hřbitov v Janovicích nad Úhlavou