Heřman Janovský z Janovic

Janovice nad Úhlavou
Po několik staletí rezidenční sídlo Janovských z Janovic se pyšnilo dnes již zaniklou vodní tvrzí. Koncem 17. století pak mělo posloužit jako majetkový základ pro nikdy nerealizované založení klatovského biskupství.

Zaniklá tvrz Luby (shluk budov čp. 10, 30, 31, 32, 33)
Na místě dnešního jižního předměstí Klatov se ve středověku nacházel samostatný statek Luby, kde si ve 14. století nechala místní šlechta vystavět tvrz, dnes již docela pohlcenou výstavbou hospodářských a obytných prostor.