Ludvík Jagellonský

Chodský Újezd
Pohraniční obec Chodský Újezd byla od svého vzniku privilegovanou chodskou vsí, která byla podřízena přímo králi, roku 1995 byla prohlášena vesnickou památkovou zónou.

Janovice nad Úhlavou
Po několik staletí rezidenční sídlo Janovských z Janovic se pyšnilo dnes již zaniklou vodní tvrzí. Koncem 17. století pak mělo posloužit jako majetkový základ pro nikdy nerealizované založení klatovského biskupství.

Strážov
Strážov vznikl jako jakési podhradí hradu Opálka a společně s ním se počátkem 18. století stal součástí rozsáhlého bystřického panství.