Švarcava

Švarcava - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Zaniklá ves, pohraniční přechod pro pěší. Poblíž zřícenina loveckého zámečku Diana.

http://www.obec-rybnik.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Lovecký zámeček Diana
Zbytky zdí, které zarostly křovím.

Historie

Dnes zaniklá vesnice leží 4 km jihozápadně od vesnice Rybník, pod kterou spadá. Od roku 1991 zde opět funguje hraniční přechod pro pěší. Na bavorské straně zůstala stát Bavorská Švarcava. Českou a bavorskou vesnici kdysi odděloval jen potok. Na české straně byl hraniční přechod a v novověku celnice. Švarcova byla ve správě purkrabích hradu Domažlice, později se dostala do držby Lamingenů, kteří ji roku 1623 prodali Vidršpergárům z Vidršperka. Za nich se zde vybíralo mýto. Roku 1899 většina dosud dřevěné vesnice shořela. Počátkem 20. století v České Švarcavě převažovalo německé obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce odsunuto. Vesnice zanikla po vzniku železné opony.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.