Kostel sv. Petra ve Stříbře

Stříbro - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, renesance
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Gotický kostelík svatého Petra stojí severovýchodně od Stříbra, v interiéru se nachází vzácný soubor nedávno restaurovaných nástěnných maleb ze 14. století.

Historie

Jedním ze třech kostelů, které se nalézají na katastrálním území Stříbra, je menší gotická stavba zasvěcená svatému Petrovi. Rozkládá se zhruba ve vzdálenosti 1,5 kilometru severovýchodně od středu města při silnici, která vede do obcí Únehle, Erpužice a Trpísty.

Na základě stavebně-historických průzkumů byl vznik svatostánku datován do období kolem roku 1300, ačkoliv písemné prameny se o něm poprvé zmínily až roku 1367. Svatyně byla opravována a rekonstruována v letech 1614, 1813, 1867 a 1903, snad největší význam měla hned první renesanční úprava, která kostelní loď obdařila nádherným kazetovým stropem. V letech 1962 až 1964 a 1973 probíhala důkladná restaurace fresek ze třicátých či čtyřicátých let 14. století, které se díky své obnově zařadily mezi vzácné a cenné doklady gotické nástěnné malby na našem území. Pečlivě udržovaná sakrální památka se v současné době nachází v dobrém technickém stavu.

Jednoduchá, avšak elegantní církevní stavba se skládá z obdélníkové lodi, z níž vystupuje pravoúhlý presbytář, zpevněný dvěma kamennými opěráky. Nad východním průčelím kněžiště ční hrázděný štít. Z těžiště prejzové střechy vybíhá nevysoká věžička. Vnitřek presbytáře osvětlují úzká hrotitá okna s původními kružbami.

Interiér lodi uzavírá renesanční kazetový strop, nad kněžištěm se prostírá křížová klenba, jejíž klínová žebra se opírají o jehlancové konzoly. V severní stěně se nalézá pravoúhlé gotické sanktuárium zdobené reliéfem ryby. Většina mobiliáře pochází ze 17. a 18. století. Vnitřek kostela ukrývá vzácné fragmenty gotických fresek ze 14. století. Můžeme zde obdivovat například vyobrazení svatého Kryštofa, Panny Marie, svatého Jana Křtitele či archanděla Michaela, malby zachycující klanění tří králů, Kristovo ukřižování nebo zápas svatého Jiří s drakem. Pozornost si zaslouží i horní pás s heraldickými znaky.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kostel sv. Petra ve StříbřeKostel sv. Petra ve StříbřeKostel sv. Petra ve StříbřeKostel sv. Petra ve StříbřeKostel sv. Petra ve StříbřeKostel sv. Petra ve StříbřeKostel sv. Petra ve Stříbře