Únehle

Únehle - Okres Tachov

Základní informace

typ památky:

Stručné představení

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště u Únehel
Poměrně rozsáhlé mohylové pohřebiště z doby bronzové nalezneme v zalesněném terénu ve vzdálenosti zhruba 1,3 kilometru jihozápadně od vesnice Únehle. Skupinu asi 45 hrobů podrobil roku 1934 archeologickému průzkumu stříbrský rodák Otto Eichhorn.

Silniční most v Únehlích

Silniční most v Únehlích
Silniční mostek v Únehlích pochází s největší pravděpodobností z barokní doby, není však vyloučen ani starší původ technické památky, která navazuje na hráz návesního rybníka a pomocí jednoho kamenného oblouku překonává Malovický poto ...

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Silniční most v Únehlích