Kostel sv. Jana Křtitele ve Stráži

Stráž - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Architektonicky pozoruhodný hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele prochází pozvolnou obnovou, která má odstranit následky několik desetiletí zanedbávané údržby.

Historie

Hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele nalezneme na západním okraji Stráže při silnici, která směřuje do obce Souměř. Jednoduchá barokní stavba byla realizována roku 1734 podle návrhu neznámého západočeského architekta. Roku 1873 podstoupila rozsáhlou opravu. Ve druhé polovině 20. století neudržovaný chrám zpustl. Poškozená střecha a rozbitá okna vystavila vnitřek stavby ničím nerušenému působení povětrnostních vlivů, jejichž obětí se stala většina mobiliáře, ze kterého se zachovalo pouze torzo novorománského hlavního oltáře. Roku 2001 byl obnoven krov a památka dostala novou střechu, v letech 2003 až 2004 se rekonstrukční práce přesunuly do interiéru a byl restaurován strop i se štukovou výzdobou. Poté se opravy na několik let zastavily, až nedávno byla nainstalována nová okna. Zdá se, že kostel svatého Jana Křtitele nakonec stane po boku ostatních zachráněných pamětihodností Tachovska a nerozšíří řady zaniklých památek západních Čech, ačkoliv bude třeba vyvinout ještě značné úsilí, než jeho obnova dospěje ke zdárnému konci.

Na východní stranu obdélníkové lodi navazuje stavebně neodlišený presbytář, jehož trojdílný závěr vystupuje přímo z hmoty lodi. Zatímco boční stěny ukončující kněžiště jsou zevně konkávní, tedy prohnuté směrem do nitra budovy, zadní zeď je rovná, neboť k ní přiléhá nízká sakristie. V současné době značně poničenou a zatím stále neopravenou fasádu člení lizénové rámce a obdélníková okna se segmentovými záklenky. V těžišti valbové střechy se nachází štíhlá věžička. Chloubou jižního průčelí kostela je půlkruhový barokní portál zdobený tordovanými sloupy s dekorativními hlavicemi, na nichž spočívají úseky kladí.

Vnitřek chrámu je plochostropý, stěny jsou opticky děleny pilastry, součástí interiéru je kruchta, umístěná na dvou pilířích. Kromě dnes vážně poškozeného hlavního oltáře bylo dříve možné spatřit v sakristii barokní sochy svatého Ignáce a svatého Zikmunda.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele ve StrážiKostel sv. Jana Křtitele ve StrážiKostel sv. Jana Křtitele ve StrážiKostel sv. Jana Křtitele ve StrážiKostel sv. Jana Křtitele ve StrážiKostel sv. Jana Křtitele ve StrážiKostel sv. Jana Křtitele ve Stráži