barokní štít

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Dnešní podobu starobylého kostela Nanebevzetí Panny Marie určila pozdně barokní přestavba v půli 18. století, sakrální památka se pyšní nádherným volutovým štítem a souborem gotických i renesančních náhrobníků.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Stráži
Architektonicky pozoruhodný hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele prochází pozvolnou obnovou, která má odstranit následky několik desetiletí zanedbávané údržby.