Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)

Stará Knížecí Huť - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Bývalý lovecký zámeček z druhé poloviny 19. století stojí na romantické mýtině, ztracené v hloubi pohraničních lesů Tachovska.

Historie

V hlubokých pohraničních lesích Tachovska se ve vzdálenosti zhruba tři kilometry severně od osady Stará Knížecí Huť ukrývá nevelká mýtina, na které se rozkládá bývalý lovecký zámeček Ostrůvek. Samota vznikla po roce 1777, kdy byla nedaleko odtud otevřena sklářská huť, která však fungovala pouze do začátku 19. století, poté byla opuštěna a ponechána svému osudu. Ostrůvek získal na počátku 19. věku spolu s celým tachovským panstvím, jehož nedílnou součást samota v tomto období tvořila, významný šlechtický rod Windischgrätzů.

Alfréd II. kníže Windischgrätz si v sedmdesátých letech 19. století lokalitu, takřka úplně odtrženou od okolního světa, vyvolil k umístění malého loveckého zámku. Přesné datum dokončení stavby není známo, část autorů soudí, že se tak stalo roku 1874, někteří badatelé se přiklánějí k letopočtu 1876, jiní uvádějí pouze obecně druhou polovinu 19. století. V souvislosti s vybudováním příležitostné rezidence doznala pronikavých změn prakticky celá plocha mýtiny. Vznikla zde komponovaná krajina, která odpovídala estetickým představám a nárokům diktovaným v závěru 19. století módním romantismem. Krom samotného zámku a malé kaple sestávala z lesů, silnic, stromořadí, luk a několika rybníků. Bývalého panského sídla se v závěru 20. století využívalo k příležitostné rekreaci. Poté však zůstala budova několik let opuštěná, což se nepříznivě odrazilo na jejím vzhledu a technickém stavu. V poslední době se uvažovalo o rekonstrukci objektu, jeho oprava započala v průběhu roku 2014.

Jednopatrový zámek obdélného půdorysu kryje jednoduchá sedlová střecha. Ze severního i jižního průčelí mírně vystupuje trojosý rizalit, díky tomu se na první pohled zdá, že stavba má centrální dispozici ve tvaru kříže. Jižní rizalit nesl v minulosti dvě dřevěné pavlače, jež však byly v rámci oprav demontovány.

Fotografie

Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)