Zámek Nové Sedliště (čp. 1)

Nové Sedliště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Pozdně barokní zámek, vybudovaný koncem 18. století nedaleko zaniklé středověké tvrze, v současnosti postrádá využití a chátrá.

Historie

V jihovýchodní části novosedlišťské návsi se nachází dominanta obce, pozdně barokní zámek z konce 18. století. Panské sídlo však ve vsi stávalo mnohem dříve, než došlo k vybudování dnešní patrového objektu. Jednalo se o středověkou tvrz, jejíž nepříliš výrazné pozůstatky v podobě plenty z nasucho kladených kamenů v současnosti tvoří malý ostrůvek uprostřed návesního rybníku. Opevněné obydlí, které patrně vzniklo na počátku 15. století, se v písemných pramenech naposledy objevuje roku 1603. Zkázu menšího kruhového stavení patrně přivodily vydrancování a vypálení Nového Sedliště císařskými vojáky, k němuž došlo roku 1621. Obec na dalších více než 150 let patrně přestala být sídelní rezidencí vrchnosti. Lze sice vyslovit domněnku, že ani v tomto mezidobí šlechta na Nové Sedliště nezanevřela, nechala si snad vystavět malý zámeček v areálu bývalého poplužního dvora, ale pro tuto teorii nemáme hmatatelné důkazy.

Lépe jsme obeznámeni s vývojem lokality po roce 1787, kdy statek Nové Sedliště odkoupil bohatý podnikatel František Koller, majitel sklárny ve Střebli u Rozvadova. Koller nechal roku 1792 zbudovat nový reprezentativní zámek. Stavba v průběhu 19. století podstoupila dílčí úpravy spíše kosmetického charakteru, které nenarušily její původní ráz. Po roce 1945 sloužilo bývalé šlechtické obydlí Státnímu statku Tachov k hospodářským a administrativním účelům, zatím posledním držitelem, který objekt aktivně využíval, byla v osmdesátých letech Lesní správa. Po listopadu 1989 byl zámek uzavřen, vyklizen a přestal být průběžně udržován, v důsledku čehož postupně chátrá. Tolik potřebných oprav se památka dodnes nedočkala.

Obdélné jednopatrové stavení je kryto mansardovou střechou. Hlavní průčelí zdobí symetricky umístěný štít a dvě nárožní hranolové věže. Součástí fasády jsou lizénové rámce a šambrány, které lemují obdélníková okna. Většina místností je opatřena plochými stropy, některé vnitřní prostory se vyznačují plackovou klenbou.

Fotografie

Zámek Nové Sedliště (čp. 1)Zámek Nové Sedliště (čp. 1)Zámek Nové Sedliště (čp. 1)Zámek Nové Sedliště (čp. 1)Zámek Nové Sedliště (čp. 1)