Kostel Nejsvětější Trojice v Novém Sedlišti

Nové Sedliště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Kostel Nejsvětější Trojice stojí na mírném návrší nad Novým Sedlištěm, dlouho zanedbávaná pozdně barokní stavba prochází pozvolnou obnovou.

Historie

V mírném svahu na severozápadním okraji vesnice Nové Sedliště stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice. Pozoruhodné osudy této sakrální stavby vypovídají mnohé o náboženských, politických a společenských poměrech v západních Čechách nejen v raném novověku, ale i ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století.

Předchůdcem dnešního svatostánku byla kaple či menší kostelík pravděpodobně středověkého původu. Poté, co v průběhu 15. a zvláště 16. století začala velká část obyvatel Tachovska vyznávat nekatolické konfese, převzali svatyni protestanti, kteří ji pro své potřeby upravili a rozšířili. Během třicetileté války se chrám vrátil pod správu katolické církve, v závěru konfliktu však spolu s celou vesnicí vyhořel. Dalších takřka 150 let se nad Novým Sedlištěm tyčila poničená ruina bez střechy, která nebyla využívána k bohoslužebným účelům. Vše se změnilo až roku 1780, kdy došlo k obnově, rozšíření a pozdně barokní přestavbě objektu, jenž tak získal svou dnešní podobu. V průběhu 19. století byla zbourána kostelní věž. Po roce 1945 se technický stav památky v souvislosti s úbytkem obyvatelstva rapidně zhoršoval. Roku 2003 zachvátil budovu požár, jenž zcela zničil střechu a krovy, bytelná klenba však zamezila jeho průniku do vnitřních prostor. Roku 2004 byla zahájena oprava poškozené a zanedbané stavby, pouhá obnova střechy však kvůli trvalému nedostatku finančních prostředků trvala takřka deset let.

Na obdélníkovou loď s postranními vystouplými rizality navazuje polygonální presbytář se zakřivenými bočními stěnami, uzavřený na východě rovnou zdí. U severní strany kněžiště nalezneme malou sakristii a oratoř umístěnou v patře. Chrámový prostor člení pilíře s profilovanými římsami, loď i presbyterium jsou zaklenuty českou plackou zdobenou štukovými rámy. Pozdně klasicistní hlavní oltář byl zhotoven v první polovině 19. století, o několik desetiletí dříve vznikla rokoková kazatelna. Pod kruchtou lze spatřit krásný renesanční znakový náhrobník z roku 1580, kromě něj se zde nacházejí dva mladší raně barokní náhrobníky z poloviny 17. století.

Fotografie

Kostel Nejsvětější Trojice v Novém SedlištiKostel Nejsvětější Trojice v Novém SedlištiKostel Nejsvětější Trojice v Novém SedlištiKostel Nejsvětější Trojice v Novém SedlištiKostel Nejsvětější Trojice v Novém SedlištiKostel Nejsvětější Trojice v Novém Sedlišti