Fara v Chodském Újezdu (čp. 1)

Chodský Újezd - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Chodskoújezdská fara byla vystavěna v barokním slohu po roce 1712, svou původní funkci přestala plnit v osmdesátých letech minulého století, poté z ní byl učiněn obytný dům.

Historie

V sousedství kostela Povýšení svatého Kříže se nachází barokní fara, která po roce 1712 nahradila původní dřevěný příbytek chodskoújezdských duchovních správců. Patrovou obdélníkovou budovu kryje valbová střecha s drobnými vikýři, fasády jsou členěny lizénovými rámci. Církev přestala faru využívat v osmdesátých letech 20. století, poté byl objekt přeměněn na obytný dům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara v Chodském Újezdu (čp. 1)Fara v Chodském Újezdu (čp. 1)