Zámek Chodová Planá (čp. 196)

Chodová Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: neobaroko
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Nový zámek v Chodové Plané nechal na počátku 20. století vybudovat šlechtický rod Berchem-Haimhausenů, novobarokní stavba bývala obklopena nádherným anglickým parkem s řadou romantických dekorací a krásných zákoutí.

Historie

Roku 1818 získal Chodovou Planou šlechtický rod Berchem-Haimhausen, který na území bývalého panství pobýval až do konce druhé světové války, do roku 1945 také držel místní hospodářský dvůr. Ve druhé polovině 19. století jeho příslušníci zřídili a postupně rozšiřovali velký anglický park, který se rozkládal na jihozápadním okraji obce a jehož součástí byl nevelký židovský hřbitov. Do počátku 20. století okrášlili Berchem-Haimhausenové zahradu několika zajímavými přírodními kompozicemi a stavbami, vybudovanými v duchu historismu, čímž vznikla řada romantických zákoutí a scenerií. Kromě dnes už neexistujícího menšího pavilonu zde stávala i nedochovaná imitace zříceniny středověkého hrádku, která sestávala z pozůstatků dvou věží spojených kamennou hradbou. Poslední připomínkou zašlé slávy a nádhery lesoparku je kromě vzrostlých letitých dřevin a zanedbaných umělých jeskyní velký zámek z počátku 20. století.

Záměr nechat v Chodové Plané vyrůst nové vrchnostenské sídlo se zrodil v sedmdesátých letech 19. věku, jeho iniciátorem byl Jan Arnošt Berchem-Haimhausen. Výsledkem přípravných prací bylo několik architektonických studií, jejichž autory byli například Bernhard Grueber, Adolf Seder či Emil von Förster. Ani jeden z těchto návrhů však nebyl realizován. Se stavbou rezidence se započalo až roku 1902 za hraběte Maxmiliána Zikmunda, dokončena byla roku 1906. Rozlehlou budovu vyprojektoval vídeňský architekt Rudolf Feldscharek, jejím zhotovitelem byl stavitel Thomas Thuner.

Mohutný čtyřpodlažní novobarokní objekt obdélníkového tvaru je symetricky uspořádán a rozčleněn na dvě křídla, která navzájem svírají úhel zhruba 150°. Z jižního i severního průčelí obou traktů vystupuje celkem šest výrazných rizalitů, v centrální části panského obydlí se nachází věž.

Zámek se po roce 1945 dostal do vlastnictví státu, od padesátých let v něm byla umístěna jednotka pohraniční stráže. V současné době patří bývalé šlechtické sídlo obci, která zde zatím provedla nejnutnější opravy.

Fotografie

Zámek Chodová Planá (čp. 196)