Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína v Horní Jadruži

Horní Jadruž - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na obecní návsi v Horní Jadruži můžeme spatřit dvě památkově chráněné sochy z první poloviny 19. století, první z nich zpodobňuje svatého Jana Nepomuckého, druhá svatého Vendelína.

Historie

Na podlouhlé návsi vesnice Horní Jadruž jsou situovány dvě sochy světců z počátku 19. století. Obě pamětihodnosti od sebe dělí vzdálenost jen několika desítek metrů. Starší z obou památek, drobná plastika svatého Vendelína, stojí na hranolovém soklu zdobeném reliéfem lístků vinné révy. Je pozoruhodným dokladem a výrazem lidové umělecké tvorby. Mladší skulptura svatého Jana Nepomuckého vznikla roku 1827 a pochází z dílny kameníka Georga Böhma. Roku 2001 byla restaurována.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína v Horní JadružiSochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína v Horní Jadruži