Georg Böhm

Kamenný kříž v Horní Jadruži
Nedaleko silnice, která spojuje Horní Jadruž s Chodským Újezdem, lze spatřit vysoký kamenný kříž z poloviny 19. století, dílo místního kameníka Georga Böhma.

Kostel sv. Jiljí v Mělnici
Gotický kostel byl založen snad již na konci 13. století.

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína v Horní Jadruži
Na obecní návsi v Horní Jadruži můžeme spatřit dvě památkově chráněné sochy z první poloviny 19. století, první z nich zpodobňuje svatého Jana Nepomuckého, druhá svatého Vendelína.

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého v Srbech
Výklenková kaplička na ostrůvku v centru vsi.