Kamenný kříž v Horní Jadruži

Horní Jadruž - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nedaleko silnice, která spojuje Horní Jadruž s Chodským Újezdem, lze spatřit vysoký kamenný kříž z poloviny 19. století, dílo místního kameníka Georga Böhma.

Historie

Přibližně v půli cesty mezi obcemi Chodský Újezd a Horní Jadruž se na okraji aleje, která z obou stran obklopuje silniční komunikaci, nachází vysoký kamenný kříž. Památka stojí na svém místě už od roku 1844, kdy ji vytesal kameník Georg Böhm. Na nevelkou úzkou patku, jejíž hrany jsou zpevněny kovovou konstrukcí, navazuje protáhlé a štíhlé svislé břevno latinského kříže jetelového typu. Konce obou břeven jsou zdobeny plastickými reliéfy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kamenný kříž v Horní JadružiKamenný kříž v Horní Jadruži