Kostel sv. Martina v Damnově

Damnov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Barokní kostel svatého Martina se vyznačuje centrální dispozicí a slohově pestrým mobiliářem, v současnosti stavba prochází obnovou a rekonstrukcí.

Historie

Na mírném návrší u jižního okraje obce Damnov se uprostřed hřbitova, obehnaného kamennou zdí, nachází kostel svatého Martina. Starší gotický chrám stával ve vsi už ve 14. století, poprvé se v pramenech uvádí roku 1352. Jeho barokní nástupce byl s přispěním kladrubského kláštera vybudován roku 1730 pravděpodobně podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, vyloučena však není ani možnost, že autorem stavby byl Jan Blažej Santini-Aichel.

Svatyně se vyznačuje centrální dispozicí, osmiboká loď se zužuje na západní i východní straně, kde na ni navazuje kruchta, potažmo čtvercový presbytář doplněný menší sakristií. Západnímu průčelí památky vévodí nevysoká hranolová věž krytá cibulovou bání s lucernou. Fasáda je profilována pilastry a zdobnými kasulovými okny. Střední část kostelní lodi je ukončena kupolí posazenou na pendentivech, kněžiště a podkruchtí jsou sklenuty plackami, sakristie křížovou klenbou.

Vnitřní zařízení chrámu je pestrou směsicí artefaktů, které reprezentují různé umělecké slohy od gotiky až po historismus. Pseudoklasicistní hlavní oltář z roku 1897, doplněný barokním obrazem z půle 18. století, je dílem Jana Rumplera. V presbytáři se nachází vzácné a historicky i výtvarně hodnotné sousoší ukřižovaného Krista se svatým Janem a Pannou Marií, které vzniklo na přelomu první a druhé třetiny 18. věku. Boční rokokové oltáře, vyrobené kolem roku 1750, jsou zdobeny soudobou skulpturou svatého Josefa a pozdně gotickým sousoším Madony s Ježíškem, které patrně spatřilo světlo světa mezi lety 1480 a 1490. Výtvarné umění 16. století zastupuje kamenná křtitelnice.

Kostel svatého Martina se nachází ve špatném technickém stavu, roku 2003 byl zařazen do seznamu ohrožených památek Plzeňského kraje. Velkým nebezpečím pro statiku stavby je poškození střech a krovů, které způsobuje zatékání dešťové vody a následné rozrušování a praskání kleneb. Interiér chrámu a cenný mobiliář se zatím uchránily větších škod. Na přelomu let 2014 a 2015 se přikročilo k tolik potřebné rekonstrukci, která se v první fázi dotkne především zanedbané střechy a zpuchřelých krovů.

Fotografie

Kostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v DamnověKostel sv. Martina v Damnově