Jan Blažej Santini-Aichel

Benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech
Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen roku 1115, do svého zrušení na sklonku 18. století získal konvent podobu rozsáhlého barokního areálu, na jehož výstavbě a výzdobě se podíleli přední soudobí architekti a umělci.

Kostel sv. Martina v Damnově
Barokní kostel svatého Martina se vyznačuje centrální dispozicí a slohově pestrým mobiliářem, v současnosti stavba prochází obnovou a rekonstrukcí.

Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)
Lovecký zámek Diana z poloviny 18. století je krásným příkladem slohově čisté a výrazově smělé barokní architektury západních Čech.