Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)

Bor u Tachova - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Raně barokní loreta z konce 17. století, která ukrývá známou sošku černé Madony borské, je jedním z důležitých poutních míst Tachovska i celých západních Čech.

Historie

V těsné blízkosti borského zámku, na křižovatce ulic Plzeňská a Strážská, se nachází raně barokní loreta, která byla vybudována mezi lety 1685 a 1688 Isabelou rozenou Trčkovou z Lípy. Vlastní cihlová kaple stojí na obdélníkovém nádvoří a je ze všech světových stran obklopena ambity s arkádami na pilířích. Tři křídla klenutých chodeb jsou přízemní, pouze východní vstupní trakt díky patrové tribuně vyčnívá nad ostatní. V jeho nárožích nalezneme dvě kaple. Křížová klenba ambitů je pokryta freskami, původní raně barokní výjevy byly několikrát obnoveny, ale ve druhé půli 19. století byly zcela přemalovány. Na zdech visí 22 barokních obrazů, které zachycují Kristova utrpení.

Na konci 18. věku se přestaly pořádat pravidelné pouti k černé borské Madoně, kaple od té doby chátrala. Obnovena byla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století, kdy si opět vydobyla status důležitého poutního místa. V květnu 1945 byla poškozena americkou armádou, s rekonstrukcí poničené stavby se započalo až v roce 1991.

Fotografie

Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)