Socha sv. Jana Nepomuckého v Terešově

Terešov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pískovcová barokní socha z 18. století.

Historie

Socha stojí při silnici v jižní části obce nedaleko zámku. Jedná se o pískovcovou barokní sochu z 18. století. Na nízkém stupni je hranolový podstavec s deskou. Na něm je nápis "HonorI DIVIIoannIs NepoMVCenI Erl (GI) CVraVIt Ioannes BaptIsta Comes DeBreDa (Na počest Jana Nepomuckého nechal vybudovat Jan Křtitel, hrabě z Bredy)" a s chronogramem (určuje rok 1731). Socha je mimořádně kvalitní, jde o zcela netradiční ikonografické pojetí nejen v oblasti západních Čech. Socha světce s andělem je v méně častém ikonografickém pojetí, je v mírně nadživotní velikosti a ve zcela monumentálním ztvárnění. Postava sv. Jana Nepomuckého je oděna do tradičního, bohatě řaseného oděvu, je znázorněna poloklečící, s pravou nohou plasticky i dynamicky předsunutou před tělo. Tělesná osa je v souladu s gestem pokleku šroubovitě prohnuta v partii ramen a hlavy a vrcholí sepjatýma rukama. Světec shlíží k svému pravému boku na anděla, který se opírá kolenem o stylizovaný kamenný oblak a nese v rukou krucifix, přičemž jeho hlava je natočena obličejem směrem ke světci. Při levé noze světce je položen biret a vpravo za ním doplňují kompozici dvě hlavičky putti, obrácené obličeji k sobě.

Fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého v TerešověSocha sv. Jana Nepomuckého v Terešově