Sýpka v Terešově

Terešov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Patrová zděná budova sýpky na podélném půdorys.

Historie

Sýpka se nachází v jižní části obce naproti zámku. Patrová zděná budova sýpky (špýcharu) na podélném půdorysu je krytá sedlovou střechou s taškami. Hlavní průčelí je trojosé se vstupem v přízemí ve střední ose, dveře jsou osazeny v kamenném ostění. Okénka ve tvaru ležatého obdélníku jsou zapuštěna ve špaletách segmentově zaklenutých. Štítová průčelí jsou dvouosá, obě mají ve štítě dvojici kruhových větracích otvorů. Omítky jsou hrubé s hladkým orámováním otvorů, korunová římsa je profilovaná. V interiéru jsou dřevěné trámové stropy a jednoduché fošnové schodiště.

Fotografie

Sýpka v TerešověSýpka v Terešově