Fara ve Skořicích (čp. 44)

Skořice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Fara z 2. poloviny 18. století.

Historie

Fara se nachází na návrší v severozápadní části obce u kostela sv. Václava. Vybudována byla v druhé polovině 18. století. Jedná se o podélně patrovou barokní budovu, po jejíž pravé i levé straně je vjezd do dvora s pilířovou bránou. Ta je společně s malou stodolou také památkově chráněna. Z majetku Římskokatolické církve byl objekt fary v roce 2009 prodán do soukromého vlastnictví. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara ve Skořicích (čp. 44)Fara ve Skořicích (čp. 44)