Morový sloup v Rokycanech

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: rokoko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Mariánský sloup, dominanta náměstí.

Historie

Sloup byl postaven roku 1770 na dnešním Masarykově náměstí, je jeho přirozenou dominantou. Byl postaven třemi zdejšími měšťany, nájemci rokycanských hamrů. Jeho autorem je Václav Baur. Poslední oprava proběhla v roce 1995 docentem Petrem Sieglem. Při té byla pořízena kopie sochy sv. Vojtěcha, jejíž originál byl předán do Muzea Dr. B. Horáka. Na vysokém trojhranném podstavci s třemi pilířovitými výstupky, na nich uprostřed každé ze tří stran a na výstupcích stojí sochy svatých (sv. Marciány, sv. Jana z Mathy, sv. Jana Křtitele, sv. Kateřiny, sv. Rocha a sv. Barbory), postaven je užší podstavec se třemi sochami (sv. Vojtěch, sv. Michal, sv. Florián) a z něho zvedá se vysoký trojhranný pilíř se sochou Panny Marie Rokycanské. Kolem celého sloupu je balustráda ozdobená rokokovými vázami. Mříž je jedním z prvním výrobků klabavských železáren.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.