Městské domy v Rokycanech

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: renesance, baroko, rokoko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Hodnotný soubor především klasicistních a barokních domů.

Historie

Dumetovský dům čp. 88
Nachází se za morovým sloupem na Masarykově náměstí. Vznik tohoto domu se předpokládá již v době gotické. První písemná zmínka však pochází až z roku 1512, kdy ho kupuje Vavřinec Dumet. Při ničivém požáru roku 1784 shořela domu pouze střecha, krátce byl využíván jako škola. Dům má v současné době rokokovou fasádu s bohatou štukovou výzdobou, pozdně barokní pískovcový portál a zachovanou mansardovou střechu se šindelovou krytinou. Fasádu zdobí také reliéf Madony: velikost kartuše asi 120x180 cm, je obklopená rokaji a květinovým ornamentem. Madona nese v náručí při své levé straně Ježíška, je esovitě prohnuta, s pravou nohou vykročenou vpřed. Stojí na půlměsíci na zeměkouli, na které je svinutý had. Po straně Madony jsou okřídlené hlavy andílků. Zřasený šat se vznáší k levé straně kartuše. Kolem tváře se otáčí věnec hvězd. Reliéf je polychromován. Dům je v soukromém majetku, jsou v něm obchody.

Bývalý mlýn čp. 12
Nachází se v Soukenické ulici. Jedná se o nárožní, jednopatrový objekt postavený v barokním slohu. Na přední fasádě jsou dva oválné rámy s nástěnnou malbou představující sv. Josefa a sv. Floriána. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 9
Nachází se v ulici Míru. Na domu, který byl několikrát přestavován, je cenný zejména renesanční portál datovaný rokem 1599. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 10
Nachází se v ulici Míru. Jedná se o nárožní barokní dům s cenným renesančním portálem z roku 1593. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 15
Nachází se v Palackého ulici. Jedná se o nárožní barokní dům s klasicistní fasádou. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 17
Nachází se v ulici Míru. Jedná se o raně klasicistní dům. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 22
Nachází se v ulici Míru. Jedná se o klasicistní dům. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 37
Nachází se v Gottliebově ulici. Jedná se o raně klasicistní dům. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 41
Nachází se v Gottliebově ulici. Jedná se o pozdně barokní dům. Dům je v soukromém majetku.

Měšťanský dům čp. 96
Nachází se na Masarykově náměstí. Jedná se o klasicistní dům. Dům je v soukromém majetku.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.