Vavřinec Dumet

Městské domy v Rokycanech
Hodnotný soubor především klasicistních a barokních domů.