Hřbitovní kaple sv. Rosálie v Radnicích

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Uprostřed hřbitova stojí orientovaná kaple sv. Rozálie, v severozápadním nároží hřbitova budova márnice (hrobnický domek).

Historie

Areál kaple sv. Rozálie se hřbitovem je situován při západním okraji města u silnice na Břasy. Uprostřed hřbitova stojí orientovaná kaple sv. Rozálie, v severozápadním nároží hřbitova budova márnice (hrobnický domek). Rok výstavby kaple se v literatuře rozchází. Někde se uvádí, že byla postavena v roce 1705, jinde v roce 1713 podle plánu z roku 1706. Loď i s presbytářem vznikly zřejmě v jedné etapě stejně jako sakristie. Roku 1735 kaple vyhořela, ale v roce 1736 byla znovu vystavěna radnickým měšťanem Václavem Vojtěchem Duchcovským.

Kaple je zděná omítaná stavba s obdélnou lodí a stejně širokým trojbokým presbytářem, ke kterému na jižní straně přiléhá obdélná sakristie. Loď, presbytář i sakristie jsou plochostropé. V západní části lodi je vložena dřevěná kruchta. Stavba je dlouhodobě v nepříznivém stavu, závažným problémem je nejen narušená statika, opadaná omítka, ale také absence odizolování proti vlhkosti.

Významné pověsti

Na začátku 18. století se objevil na Radnicku mor. Dosavadní hřbitov u sv. Václava již nestačil. Manželé Ignác a Barbora Duchcovští darovali svou louku na západní straně města pro nový hřbitov. Slíbili, že tu nechají postavit kostel, vyhne-li se mor jejich rodině. Mor pominul a kostel byl brzy postaven, roku 1709 se tu konala první bohoslužba.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.