Židovský hřbitov v Oseku

Osek - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

V ploše hřbitova se dodnes dochovalo asi 50 náhrobních kamenů, nejstarší údajně z roku 1802.

Historie

Židovské osídlení v Oseku je doloženo od počátku 18. století, přičemž nejpočetnější bylo v první polovině 19. století, kdy zde žilo až 20 židovských rodin. Domy židovských majitelů byly soustředěny v ulici západně od zámeckého areálu, zde se nacházela také synagoga (dnes čp. 112), postavená na začátku 19. století. Po přestavbě v roce 1863 sloužila k bohoslužebným účelům až do roku 1887, kdy byla prodána a přestavěna na obytný dům s dílnou. Teprve při rekonstrukci objektu v 90. letech 20. století byla odkryta původní okna a další stavební prvky, jež prozradily, že se jednalo právě o synagogu. Nejvýznamnější památkou židovského osídlení Oseku je hřbitov, situovaný ve východní části obce v lesíku na severovýchodním úpatí hradního vrchu. Není známo, kdy přesně byl hřbitov založen; podle jednoho zdroje v 18. století, podle jiného až v roce 1817. V ploše hřbitova se dodnes dochovalo asi 50 náhrobních kamenů, nejstarší údajně z roku 1802. Téměř všechny jsou povalené a zarostlé břečťanem. Patrné jsou též zbytky ohradní zdi a márnice. V 90. letech minulého století byl hřbitov alespoň zbaven náletového porostu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.