Fara v Oseku (čp. 65)

Osek - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní fara z roku 1768.

Historie

Nachází se západně od kostela. Pochází z roku 1768 (letopočet na vstupním portálu). Jde o zděnou, patrovou stavbu obdélného půdorysu s lehce otupenými nárožími a mansardovou střechou. Hlavní (jižní) průčelí je trojosé, uprostřed s mělkým rizalitem. Objekt v majetku Římskokatolické farnosti v Rokycanech.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara v Oseku (čp. 65)Fara v Oseku (čp. 65)