mansardová střecha

Fara v Mýtě (čp. 7)
Barokní fara z druhé poloviny 18. století.

Fara v Oseku (čp. 65)
Barokní fara z roku 1768.