Kostel sv. Jana Nepomuckého v Liblíně

Liblín - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kostel z poloviny 18. století je kamenným mostem spojen s objektem liblínského zámku.

Historie

Na východní straně návsi v sousedství zámku stojí kostel sv. Jana Nepomuckého. Barokní svatyně byla postavena v letech 1751-1752 z iniciativy majitele liblínského panství Jana Alexandra Ledebura a od roku 1754 sloužila za farní kostel. Jedná se o zděnou omítnutou jednolodní stavbu, skládající se z obdélné lodi a půlkruhově uzavřeného presbytáře. Nad západním průčelím se štítem je umístěna zděná nízká hranolová zvonice s cibulovou bání. Loď i kněžiště jsou plochostropé, triumfální oblouk je s půlkruhovým záklenkem. V západní části lodi je v celé šíři rovná zděná kruchta s dřevěnou kuželkovou balustrádou, spočívající na dvou sloupech. Při jižní zdi lodi v patře je dřevěná galerie s kuželkovým zábradlím, spojená se zámkem zděným mostem na pěti arkádách. Zařízení kostela je vesměs současné s dobou výstavby a je dílem sochaře F. Rottera. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Zbiroh. V kamenné ohradní zdi zámku poblíž kostela stojí drobná zděná výklenková kaplička s plastickým náhrobkem Františky z Hacku. Tato empírová kaplička pochází z roku 1810. Výtvarně kvalitní, signovaný empírový náhrobek je dílem předního pražského sochaře Václava Prachnera. Vstup do kapličky je uzavřený kovovou mříží, po stranách pilastry s masivními hlavicemi. Uvnitř je plastický náhrobek z pískovce. Na dvoudílném hladkém hranolovém soklu je v kontrapostu postava okřídleného génia v dlouhém, přepásaném antikizujícím rouchu bez rukávů, sepjatém na ramenou. V pravé zdvižené ruce drží postava vavřínový věnec. Levou rukou objímá urnu, jejíž víko je ovinuto hadem. Na čelní stěně urny je zasazena čtvercová nápisová deska, rámovaná vavřínovou ratolestí. Na krychlovém soklu urny je v oválném terči reliéfní znak rytířů z Hacku, před soklem je opřena zhasnutá pochodeň. V horní části spodního soklu před plastikou je zasazena obdélná černá deska s vysekanou, kurentem psanou legendou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.