Sousoší Piety v Hřešihlavech

Hřešihlavy - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Sousoší z pískovce pocházející podle chronogramu z roku 1751.

Historie

Sousoší Piety je umístěno před vchodem do zámku u silnice. Jde o sousoší z pískovce pocházející podle chronogramu z roku 1751. Na dvojitém, stupňovitém podstavci stojí hranolový kvádr se zvlněnými nárožími. Při horním okraji je zdoben volutami a profilovanou krycí římsou. Na čelní straně je vytesán nápis: "EX SAXO QVO CVSA MARIAE VIRGINIS ICON OFFERTVR SVPERIS AST HONQR ESTO DEO". Na podstavci je umístěn kříž s rovnými břevny a u jeho paty sedí Panna Marie a drží na klíně bezvládné Kristovo tělo. Socha byla restaurována v roce 2009, předtím byla v havarijním stavu, hrozilo její zřícení. Komplexním restaurátorským zásahem bylo možné sochu vrátit zpět na její původní místo do prostoru vstupu do areálu zámku a kostela Všech svatých v Hřešihlavech. Z roku 1751 pochází také socha sv. Vojtěcha, která byla restaurována v roce 2010.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Sousoší Piety v HřešihlavechSousoší Piety v Hřešihlavech