Kostel sv. Václava v Úterý

Úterý - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kostel sv. Václava vystavěný v letech 1744–1749.

Historie

V dominantní poloze nad městečkem severozápadně od historického jádra byl v letech 1744–1749 vystavěn barokní kostel sv. Václava. K místu se váže tradice o existenci malé kaple sv. Jana Křtitele, jejíž vznik bývá dáván do souvislosti s historickými prameny nepodloženým dolováním v okolí Úterý. Tato stará kaple musela být kvůli zchátralosti v roce 1659 stržena, ale vzápětí byla nákladem městečka postavena nová. Po požáru města i farního kostela v roce 1694 byla k bohoslužebným účelům dočasně využívána právě tato sakrální stavba. Základní kámen ke stavbě současného kostelíka byl položen v roce 1744, slavnostní svěcení za účasti mnoha významných hostů proběhlo v září 1749. V jisté fázi byla stavba hotova již v roce 1747, jak ukazuje znak tepelského opata s letopočtem na průčelí. Projekt bývá připisován architektu Dientzenhoferovi. Po zrušení starého hřbitova kolem farního kostela sv. Jana Křtitele dole v městečku byl na konci 19. století založen nový hřbitov západně od kostela sv. Václava. Cestou ke hřbitovu stojí zděná novorománská kaplička z téže doby.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.