Sousoší Nejsvětější Trojice v Polínkách

Polínka - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Klasicistní sousoší Nejsvětější Trojice posazené na masivním čtyřbokém soklu.

Historie

Na katastru obce Polínka v lese při hlavní silnici Plzeň – Karlovy Vary se nachází klasicistní sousoší Nejsvětější Trojice posazené na masivním čtyřbokém soklu, odstupněném jemně profilovanou římsou. Sousoší se sedící postavou Boha Otce, Krista a Ducha svatého v podobě holubice je zhotoveno z pískovce. Na čelní straně podstavce je vytesán německý nápis datující dílo do roku 1838. Jedná se o pozoruhodnou ukázku kamenosochařské práce místní provenience a zajímavý doklad tohoto typu památek z klasicistního období.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.