sousoší Nejsvětější Trojice

Nebílovy
Nebílovy jsou poprvé zmiňovány k roku 1327. Dominantou obce je barokní zámek.

Sousoší Nejsvětější Trojice v Polínkách
Klasicistní sousoší Nejsvětější Trojice, posazené na masivním čtyřbokém soklu.