Boží muka a socha bl. Hroznaty v Pernarci

Pernarec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Několik božích muk a socha Blahoslaveného Hroznaty.

Historie

Poblíž kostela stojí sloupková boží muka datovaná do roku 1664 s bohatě profilovanou hlavicí a zdobeným soklem. Další drobné památky tohoto typu stojí při silnici do Čerňovic (dřík ve tvaru toskánského sloupu nesoucí kaplicovitý nástavec z 18. století) a při cestě do Málkovic (boží muka s kanelovaným válcovým dříkem datovaná zřejmě druhotně vytesaným nápisem do roku 1806).

Historicky nejhodnotnější boží muka jsou druhotně umístěna v prostoru návsi. Jedná se o gotická boží muka s hraněným dříkem a rozšířeným kaplicovitým nástavcem s nikou. Při cestě k Trpístům v poli mezi lipami stojí pískovcová socha bl. Hroznaty v nadživotní velikosti z počátku 19. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.