socha bl. Hroznaty

Boží muka a socha bl. Hroznaty v Pernarci
Několik božích muk a socha Blahoslaveného Hroznaty.

Socha sv. Jana Nepomuckého a boží muka v Krukanicích
Při silnici nad zámeckým areálem stojí mezi stromy barokní socha sv. Jana Nepomuckého a další sochařská díla.