Venkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)

Nynice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

V obci se dochovaly roubené stavby z přelomu 18. a 19. století typické pro horní povodí Berounky.

Historie

V obci se dochovaly roubené stavby z přelomu 18. a 19. století typické pro horní povodí Berounky. Převažující zástavbou jsou zděné stavby z 2. poloviny 19. a začátku 20. století. Zároveň jsou v obci i ukázky tradiční prvorepublikové venkovské architektury. U eč. 12 se dochovala zděná patrová sýpka, mezi stavením s trojdílnou dispozicí a sýpkou stojí zaklenutá brána s brankou. Klenutá brána se nachází také u eč. 17, ale jde o bránu nově vystavenou. Adaptované bylo také sousední stavení, datované do roku 1885.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)Venkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)