Kaple sv. Antonína v Nadrybech

Nadryby - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nesourodá vesnická sakrální stavba, jejíž současná podoba je výsledkem dvou stavebních etap.

Historie

Uprostřed rozlehlé, zhruba obdélné návsi s rybníkem stojí kaple sv. Antonína Paduánského. Jedná se o zvláštní nesourodou vesnickou sakrální stavbu, jejíž současná podoba je výsledkem dvou stavebních etap. Obdélná loď byla v roce 1865 přistavěna ke starší trojboké výklenkové kapli se zvoničkou. Tato drobná původně samostatná kaple byla zasvěcená Nejsvětější Trojici a na základě dochované pamětní listiny z roku 1725 známe i přesný rok jejího svěcení. Samotná stavba, iniciovaná plaským opatem Eugenem Tyttlem, však zřejmě probíhala o něco dříve, neboť zvon, vyrobený plzeňským zvonařem Janem Pernerem, nese letopočet 1717. Architektonický rozbor stavby nenechává odborníky na pochybách, že kaple Nejsvětější Trojice je dílem realizovaným podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho, jehož osobitý rukopis je na stavbě dobře patrný. Zděná kaple, vystavěná na půdorysu sférického trojúhelníku (tj. rovnostranného trojúhelníku s vypouklými stěnami), je sice jednoduchou, ale pro svou geometrickou přesnost mimořádně působivou stavbou.

Fotografie

Kaple sv. Antonína v Nadrybech