Městské domy v Městě Touškově

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus, neorenesance
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Soubor městských domů od gotiky po neorenesanci.

Historie

Město Touškov je pozoruhodné značným počtem domů s dochovanými, z kamene zděnými konstrukcemi z období gotiky, kdy v Touškově převládaly přízemní domy šířkové dispozice se středním průjezdem. Období renesance ani raného baroka nezanechalo ve stavební výbavě Touškova výraznější stopu, totéž však neplatí o baroku vrcholném a zejména pozdním, kdy byla upravována i nově stavěna řada domů soustředěných především po obvodu náměstí, případně podél hlavní komunikační osy. Barokního původu jsou například domy čp. 3 (patrový dům s mansardovou střechou na severní straně náměstí). Dodnes určující tvář dal většině touškovských domů klasicismus. Na severní straně náměstí se nachází klasicistní dvoupatrová budova radnice (čp. 1) z roku 1836 vystavěná na místě původní renesanční stavby, která v roce 1623 vyhořela. Od roku 1850 byla radnice i sídlem okresního soudu, dnes slouží jako sídlo městského úřadu. Průčelní fasáda radnice je ovlivněna neorenesančním slohem z doby kolem roku 1885, kdy byl objekt zvýšen o patro.

Fotografie

Městské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověMěstské domy v Městě Touškově