Hřbitovní kaple v Městě Touškově

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pseudorománská kaple s rodinnou hrobkou.

Historie

Pseudorománskou kapli s rodinnou hrobkou nechal na touškovském hřbitově v roce 1859 postavit baron Antonín Starck, významný západočeský podnikatel v chemickém průmyslu. Výzdobu drobné kamenné stavby na půdorysu obdélníka s půlkruhovým závěrem zhotovil malíř Vilém Kandler.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Hřbitovní kaple v Městě Touškově