Fara v Manětíně

Manětín - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Fara stojí v sousedství kostela sv. Jana Křtitele. Jedná se o barokní patrovou budovu na půdorysu písmene L s valbovou střechou, vystavěnou zřejmě někdy na přelomu 17. a 18. století na místě staršího objektu, který dokládají sklepy snad ještě gotického původu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara v Manětíně