Kostel sv. Barbory v Manětíně

Manětín - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dříve poutní kostel sv. Barbory obklopený hřbitovem.

Historie

Východně od městského jádra se nad pravým břehem Manětínského potoka nachází dříve poutní kostel sv. Barbory obklopený hřbitovem. Zasvěcení kostela odkazuje na dávnou tradici dolování na Manětínsku. Kostel se připomíná poprvé v roce 1417, současný objekt byl postaven v roce 1697 podle plánů Jeana Baptisty Matheye. Jedná se o raně barokní jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem, dvěma postranními kaplemi, sakristií na východní straně a věží na západním průčelí, upravovaném v letech 1758–1760. V interiéru se dochovalo barokní zařízení, například obrazy od Petra Brandla z roku 1699 nebo dřevěné sochy od Jana Brokoffa z let 1683–1685. Varhany z roku 1721 jsou od malostranského varhanáře Leopolda Spiegela. Pod západní částí kostela s věží se nachází stará hornická studánka. Dominantní polohu stavby zvýrazňuje dvouramenné schodiště s kamennými vázami z dílny sochaře Josefa Herschera z roku 1736. Ve spodní části hřbitova severně od kostela stojí kaple sv. Josefa, původně renesanční kostelík z roku 1612 postavený z iniciativy manětínského měšťana pro potřeby místního literátského bratrstva. Kaple má barokní zařízení, do současné podoby byla přestavěna v roce 1844.

Fotografie

Kostel sv. Barbory v ManětíněKostel sv. Barbory v Manětíně