Jean Baptista Mathey

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Kaple sv. Kateřiny v Nynicích
Barokní kapli na půdorysu řeckého kříže postavil v letech 1699–1701 Matěj Ondřej Kondel podle návrhu J.B. Matheye.

Kostel sv. Barbory v Manětíně
Dříve poutní kostel sv. Barbory obklopený hřbitovem.