Spořitelna v Kralovicích (čp. 50)

Kralovice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Vystavěna v letech 1937–1939 podle projektu Františka Stalmacha a Jana Svobody.

Historie

Budova Okresní záložny hospodářské (dnes Česká spořitelna) byla vystavěna v letech 1937–1939 podle projektu Františka Stalmacha a Jana Svobody. Působivost objektu, který je situován v severním čele náměstí, se zakládá na kontrastu s okolní maloměstskou zástavbou. Hlavní objekt s osově symetricky řešenou, dvoubarevně pojatou fasádou je třípodlažní, navazující přízemní křídlo dvorany má sklobetonový klenutý strop. Vitráže v oknech dvorany jsou dílem sklářského výtvarníka, malíře a grafika Josefa Kaplického (1899–1962), otce světově proslulého architekta Jana Kaplického.

Fotografie

Spořitelna v Kralovicích (čp. 50)