záložna

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Radnice v Kožlanech (čp. 135)
Secesni radnice postavená v letech 1910 - 1911.

Spořitelna v Kralovicích (čp. 50)
Vystavěna v letech 1937–1939 podle projektu Františka Stalmacha a Jana Svobody.